Sněmovní tisk 1235
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 6. 2021 jako tisk 1235/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 500/21, PID ALBSC2HJ3CDV.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 6. 2021 (usnesení č. 411). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1235/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1805).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 3. 6. 2021 jako senátní tisk 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 2021 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, rozpočet, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)