Sněmovní tisk 1259
Písemná interpelace D. Balcarové na K. Havlíčka ve věci přípravy Česko-německé smlouvy o zlepšování splavnosti Labe

Dokument

Autor: Ing. Dana Balcarová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Dany Balcarové na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci přípravy Česko-německé smlouvy o zlepšování splavnosti Labe
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 16. 4. 2021
Odesláno adresátovi: 19. 4. 2021
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 6. 2021

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2021 jako tisk 1259/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 8. 7. 2021 na 111. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 16. 9. 2021 na 118. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Německo, vnitrozemská vodní doprava, vodní tokISP (příhlásit)