Sněmovní tisk 126
N.z. o zálohovaném výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Alena Gajdůšková, Ondřej Veselý, Petr Dolínek, Jiří Běhounek, Jan Chvojka, Kateřina Valachová, Jan Hamáček, Bohuslav Sobotka) předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 126/0 dne 15. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0126.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2018 jako tisk 126/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 264/18, PID ALBSAX2EMJ46.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1431Alena Gajdůšková13655-20193.docx (19 KB) / PDF (173 KB, 1 strana) 4. 10. 2018 v 12:58:36


Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, práva dítěte, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)