Sněmovní tisk 1260-E
Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury EU pro zákl. práva

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 8613/20, COM(2020) 225 final

Předkladatel: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům dne 2. 7. 2021 jako sněmovní tisk 1260-E/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 7. 7. 2021.

  • VDeskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro základní práva, lidská práva, nařízení (EU), práva jednotlivce, ratifikace dohodyISP (příhlásit)