Sněmovní tisk 1276
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 8. 2021 jako tisk 1276/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 776/21, PID ALBSC3EKEGCD.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 11. 8. 2021.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1276/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1806).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 8. 2021 jako senátní tisk 146/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 8. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 9. 2021 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 146/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenský letoun, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (příhlásit)