Sněmovní tisk 128
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Čižinský, Pavel Bělobrádek, Marian Jurečka, Marek Výborný, Vít Kaňkovský, Jan Bartošek, Stanislav Juránek, Pavla Golasowská, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Čižinský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128/0 dne 20. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0128.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2018 jako tisk 128/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 290/18, PID KORNAX8EQTA6.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: etika, nekalá reklama, podnikatelská etika, propagace, smrt, sociální služby, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)