Sněmovní tisk 14
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 11. 2017 jako tisk 14/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1056/17, PID KORNAQFE5A6P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 12. 12. 2017.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 55).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 11. 2017 jako senátní tisk 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (dává souhlas k ratifikaci).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)