Sněmovní tisk 163
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 4. 2018 jako tisk 163/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Zpravodajem určen Ing. Tomáš Martínek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 163/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 65, usnesení č. 456).



Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)