Sněmovní tisk 164
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2018 jako tisk 164/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 302/18, PID KORNAX5NHXYO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2018 (usnesení č. 68).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 164/1 rozesláno poslancům 29. 8. 2018.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 164/2 (bere na vědomí).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 164/3 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 631).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1466Jan Volný13690-20266.docx (22 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 11. 10. 2018 v 14:03:00


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)