Sněmovní tisk 167
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 2. 5. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 257/18, PID ALBSAVSJ3HLY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 8. 2018 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 310).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 167/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 167/4, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 167/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2018 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 7, usnesení č. 398).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 12. 2018 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 12. 12. 2018 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 156 pod číslem 316/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1417Tomio Okamura13641-20169.docx (47 KB) / PDF (241 KB, 2 strany) 3. 10. 2018 v 15:16:14
1432Jakub Michálek13656-20195.docx (1 MB) / PDF (560 KB, 8 stran) 4. 10. 2018 v 14:35:36
1523Jakub Michálek13747-20388.docx (270 KB) / PDF (465 KB, 5 stran) 30. 10. 2018 v 13:02:29
1527Jakub Michálek13751-20392.docx (13 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 30. 10. 2018 v 15:11:55


Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, mzdová politika, poslanec EP, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy, státní úředník, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)