Sněmovní tisk 17
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 17/0 dne 4. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 17/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1297/17, PID ALBSATT92AL6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 93).
  Projednávání pokračovalo 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 48, usnesení č. 93).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, mezinárodní politika, obranná politika, výdaje na obranu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)