Sněmovní tisk 18
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 18/0 dne 4. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 18/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1298/17, PID ALBSATT9A2E2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 23. 1. 2018 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronická zařízení, farmaceutický výrobek, informační systém, lék, organizace zdravotnictví, volně prodejný lék, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)