Sněmovní tisk 183
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kováčik P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 183/0 dne 25. 5. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0183.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 183/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 483/18, PID KORNAZ7JEKEB.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ivana Nevludová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 316).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/4 (komplexní pozměňující návrh).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 183/6, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 183/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 389).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 69).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Zákon vyhlášen 10. 1. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 4/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1515Vlastimil Válek13739-20363.doc (111 KB) / PDF (481 KB, 10 stran) 29. 10. 2018 v 14:53:51
1520Jiří Dolejš13744-20385.DOCX (23 KB) / PDF (355 KB, 3 strany) 30. 10. 2018 v 10:57:59
1526Jana Černochová13750-20391.docx (22 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 30. 10. 2018 v 14:22:52


Deskriptory EUROVOCu: čistá technologie, minerální olej, primární sektor, rostlinná výroba, spotřební daň, zemědělská výroba, živočišná výroba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)