Sněmovní tisk 19
Novela z. o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Blažek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 4. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 19/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1299/17, PID KORNATT9AFBY.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, pronájem nemovitosti, stanovisko, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)