Sněmovní tisk 219
Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 2018 jako tisk 219/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 344).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční politika, finanční riziko, finanční stabilita, měnová politika, řízení rizik, rozpočtová stabilita, zpráva o činnostiISP (příhlásit)