Sněmovní tisk 221
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 2018 jako tisk 221/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 414/18, PID KORNAYNCLTKR.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Zpravodajem určen Milan Chovanec.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 1. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 5. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/2 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 460).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, civilní ochrana, nelegální migrace, policejní kontrola, terorismus, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)