Sněmovní tisk 226
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 6. 2018 jako tisk 226/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 226/1 (doporučuje vzít na vědomí) (revokováno).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 226/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 345).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, finanční trh, kapitálový trh, pojišťovna, zpráva o činnostiISP (příhlásit)