Sněmovní tisk 229
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0229.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 229/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 639/18, PID ALBSB2L9NY8S.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 82 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 205/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 2020 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 205/3 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 205/4 (zaujímá stanovisko).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 319).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3584Kateřina Valachová15808-23843.doc (59 KB) / PDF (370 KB, 3 strany) 29. 10. 2019 v 15:51:37
4163Martin Kupka16387-24779.docx (35 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:27:31


Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)