Sněmovní tisk 250
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 2. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 20. 2. 2018 senátorům jako tisk 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 6. 2018 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 239/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 4. 2018 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 390).
  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 478).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 31. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Seitlová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 1. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2018 jako tisk 250/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 706/18, PID KORNB3DBLVV8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 612).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 250/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 250/3, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 250/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 401, usnesení č. 864).Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, energetické právo, odškodnění, rozvod elektřiny, služba ve veřejném zájmu, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)