Sněmovní tisk 26
Dotační programy zemědělství pro rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 12. 2017 jako tisk 26/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1189/17, PID KORNARSJUYQD.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 12. 12. 2017.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 14. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 26/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 134, usnesení č. 71).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)