Sněmovní tisk 270
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Ing. Lukáš Černohorský předložil sněmovně návrh zákona 6. 9. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 7. 9. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0270.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 10. 2018 jako tisk 270/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 813/18, PID ALBSB4JGZP7Q.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona vzat zpět 14. 11. 2018.Deskriptory EUROVOCu: občanský zákoník, převod vlastnictví, privatizace, rozsudek, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)