Sněmovní tisk 3
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 11. 2017 jako tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určena Ing. Miloslava Vostrá.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 3/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 67).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)