Sněmovní tisk 303
Novela z. - notářský řád - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 303/0 dne 10. 10. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 810/18, PID KORNB4YA6N5T.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 383).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 188, usnesení č. 383).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 2018.
  Zákon Senátem schválen 21. 12. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Zákon vyhlášen 17. 1. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 7/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: diskriminace na základě státní příslušnosti, notář, občanství EU, svoboda obchodu, svoboda usazování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)