Sněmovní tisk 316
Rozpočet SFDI na rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 10. 2018 jako tisk 316/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 808/18, PID KORNB42HPQ2L.

 • O

  K zprávě bylo vydáno usnesení výboru.

 • V Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
 • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 316/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 325, usnesení č. 427). • Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financování  ISP (příhlásit)