Sněmovní tisk 334
Dotační programy zemědělství pro rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 11. 2018 jako tisk 334/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 912/18, PID KORNB57FQ75C.

 • O

  K zprávě bylo vydáno usnesení výboru.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 334/0.
  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
 • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 334/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 327, usnesení č. 429). • Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, podpora zemědělství, podpůrná politika, zemědělská politika  ISP (příhlásit)