Sněmovní tisk 335
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 11. 2018 jako tisk 335/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 953/18, PID KORNB5LGRND3.

 • O

  K zprávě bylo vydáno usnesení výboru.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 335/0.
  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
 • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 335/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 328, usnesení č. 430). • Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoru  ISP (příhlásit)