Sněmovní tisk 344
Písemná interpelace V. Kovářové na D. Ťoka ve věci nejnebezpečnější místa na silnicích

Dokument

Autor: Ing. Věra Kovářová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci nejnebezpečnější místa na silnicích
Adresát: Ing. Dan Ťok
Podáno dne: 12. 10. 2018
Odesláno adresátovi: 17. 10. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 11. 2018

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 11. 2018 jako tisk 344/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 6. 12. 2018 na 24. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 24. 1. 2019 na 26. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, pozemní doprava, silniční síťISP (příhlásit)