Sněmovní tisk 358
Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 12. 2018 jako tisk 358/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1025/18, PID KORNB65FPDNI.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 10. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 449).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 19. 12. 2018 jako senátní tisk 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 1. 2019 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)