Sněmovní tisk 368
Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 9. 1. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 3/19, PID KORNB83F6R3J.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 436).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 38, usnesení č. 436).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 2. 2019 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2019 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 36/2 (dává souhlas k ratifikaci).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 2. 2019 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 36/3 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 2. 2019 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 36/4 (doprovodné usnesení).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 2. 2019 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 104).
  Návrh projednán dne 27. 2. 2019 na 6. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 105).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 7. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 3. 2019.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 74/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, dvoustranný vztah, vystoupení z EUISP (příhlásit)