Sněmovní tisk 395
Vl.n.z. o územně správním členění státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 2020 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 298).
  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 299).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 51/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2382Tomáš Martínek14606-21745.doc (43 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 13. 3. 2019 v 09:06:01


Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, obec, region, správní celek, veřejná správa

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)