Sněmovní tisk 423
Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 3. 2019 jako tisk 423/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 122/19, PID ALBSB96FGUK6.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 3. 2019 (usnesení č. 169). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 423/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 778).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 12. 3. 2018 jako senátní tisk 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)