Sněmovní tisk 440
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Pavel Bělobrádek, Pavla Golasowská, Vít Kaňkovský, Marek Výborný, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 440/0 dne 29. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0440.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 440/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 271/19, PID KORNBATFASSE.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, silniční síť, spotřební daň, územní samospráva, výdělková daň nekomerční

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)