Sněmovní tisk 456
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Patrik Nacher, Jan Bartošek, Lukáš Kolářík) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 456/0 dne 5. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0456.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 456/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 368/19, PID KORNBB4HX8UC.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2833Monika Červíčková15057-22414.docx (16 KB) / PDF (226 KB, 1 strana) 13. 5. 2019 v 15:45:01
3087Dominik Feri15311-22904.docx (22 KB) / PDF (408 KB, 3 strany) 9. 7. 2019 v 15:45:07
3101Dominik Feri15325-22939.docx (22 KB) / PDF (408 KB, 3 strany) 11. 7. 2019 v 11:25:04

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)