Sněmovní tisk 458
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Jana Krutáková, Jan Farský, Petr Gazdík, Petr Pávek, Vít Rakušan) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 8. 4. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0458.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 458/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 370/19, PID KORNBB4J6L1P.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Mgr. Tereza Hyťhová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 11. 2019 na 35. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 777). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 269, usnesení č. 777).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 152, dokument 152/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 152/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2019 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 285).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 366/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: mateřská škola, odpovědnost, pojistná smlouva, škoda, základní vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)