Sněmovní tisk 466
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Marek Benda, Jan Chvojka, Zdeněk Ondráček, Marek Výborný, Tomáš Kohoutek, Dominik Feri) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 466/0 dne 25. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0466.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 466/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 412/19, PID KORNBBLH5VF2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 826).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 466/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 466/3 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 9. 10. 2020 vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4105Helena Válková16329-24709.docx (20 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 16. 1. 2020 v 10:13:20
4106Dominik Feri16330-24710.docx (21 KB) / PDF (231 KB, 2 strany) 16. 1. 2020 v 11:57:45
4114Jan Hrnčíř16338-24724.docx (13 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 20. 1. 2020 v 07:49:02


Deskriptory EUROVOCu: rozsudek, škoda, soudní řízení, trestní odpovědnost, trestní řízení, trestní zákoník, výkon trestu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)