Sněmovní tisk 476
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 10. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0476.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 6. 2019 jako tisk 476/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 479/19, PID KORNBC7HS4PU.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, jmenování pracovníků, odborná kvalifikace, soudce, soudce a státní zástupce, státní zástupce, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)