Sněmovní tisk 495
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 5. 2019 jako tisk 495/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 418/19, PID KORNBBCCER3O.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Zpravodajem určen Ing. Pavel Růžička.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 782).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 3. 6. 2019 jako senátní tisk 90/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 6. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 90/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Bosna a Hercegovina, Egypt, Irák, Izrael, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Mali, Somálsko, Sýrie, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)