Sněmovní tisk 500
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 5. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0500.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 500/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 566/19, PID ALBSBCVFC64P.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, minimální mzda, sociální dávky, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)