Sněmovní tisk 524
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jakub Michálek, Zbyněk Stanjura, Marek Výborný) předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 21. 6. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0524.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 524/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 644/19, PID ALBSBDKAV80C.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, jmenování pracovníků, soudce, státní zástupce, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)