Sněmovní tisk 525
Novela z. o zeměměřictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 26. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0525.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 525/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 645/19, PID ALBSBDNAUQN0.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 179, dokument 179/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 179/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 179/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 302).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3643Ondřej Profant15867-23916.docx (10 KB) / PDF (397 KB, 4 strany) 7. 11. 2019 v 14:24:23
3645Ondřej Profant15869-23917.docx (7 KB) / PDF (316 KB, 3 strany) 7. 11. 2019 v 14:25:08
3648Martin Kupka15872-23919.docx (115 KB) / PDF (959 KB, 58 stran) 7. 11. 2019 v 17:22:16
3785Martin Kupka16009-24153.docx (35 KB) / PDF (350 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 12:31:33
3786Martin Kupka16010-24154.docx (37 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 12:32:48


Deskriptory EUROVOCu: atlas, digitální archivace, digitální technologie, kartografie, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)