Sněmovní tisk 527
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 402/19, PID KORNB8WB4DTV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 828).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 527/6, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 527/7 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4175Vojtěch Pikal16399-24790.docx (19 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 16:18:39
4312František Navrkal16536-25063.docx (18 KB) / PDF (252 KB, 6 stran) 3. 2. 2020 v 16:56:25
5045Vojtěch Pikal17269-26110.docx (22 KB) / PDF (261 KB, 3 strany) 22. 4. 2020 v 15:37:07
5073Kateřina Valachová17297-26170.docx (22 KB) / PDF (254 KB, 3 strany) 28. 4. 2020 v 12:38:40
5535Marek Benda17759-26855.docx (14 KB) / PDF (334 KB, 2 strany) 3. 6. 2020 v 12:35:58
7054Jan Hamáček19278-29386.docx (19 KB) / PDF (178 KB, 1 strana) 7. 12. 2020 v 15:25:31


Deskriptory EUROVOCu: místní volby, parlamentní volby, poslanecký mandát, rozdělení na volební kraje, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)