Sněmovní tisk 528
Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 403/19, PID KORNB8WBCWLP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 877).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 528/4, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:42.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 528/5 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4457Petr Pávek16681-25265.docx (22 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 26. 2. 2020 v 17:22:07


Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje, ústavaISP (příhlásit)