Sněmovní tisk 551
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 551/0 dne 16. 7. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0551.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 551/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 662/19, PID ALBSBE6ET8BS.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: mateřství, trestní řízení, vězeňský režim, výkon trestu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)