Sněmovní tisk 581
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 28. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 724/19, PID ALBSBATDWGOO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 825). Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 875).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/4 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5966Bohuslav Svoboda18190-27540.docx (46 KB) / PDF (495 KB, 11 stran)
18190-27541.docx (50 KB) / PDF (538 KB, 12 stran)
 8. 7. 2020 v 18:29:52
6139Bohuslav Svoboda18363-27993.docx (46 KB) / PDF (495 KB, 11 stran) 3. 9. 2020 v 15:57:03
6140Bohuslav Svoboda18364-27994.docx (50 KB) / PDF (538 KB, 12 stran) 3. 9. 2020 v 15:57:57


Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, farmaceutický výrobek, farmacie, tržní intervence, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)