Sněmovní tisk 586
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 9. 2019 jako tisk 586/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 738/19, PID KORNBE5K94VO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 9. 2019 (usnesení č. 218). Zpravodajem určen Ing. Jan Bartošek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 31. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 586/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 783).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 9. 2019 jako senátní tisk 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 10. 2019 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)