Sněmovní tisk 596
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 9. 2019 jako tisk 596/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 736/19, PID KORNBDRJCHJ6.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 31. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 596/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 784).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 9. 2019 jako senátní tisk 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 10. 2019 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)