Sněmovní tisk 597
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 9. 2019 jako tisk 597/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 737/19, PID KORNBEVFATYF.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 31. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 597/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 785).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 9. 2019 jako senátní tisk 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 10. 2019 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, pozemní doprava, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)