Sněmovní tisk 603
N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Jana Pastuchová, Lenka Dražilová, Pavla Golasowská, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, Marek Novák, Alena Gajdůšková, Eva Matyášová) předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 1. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0603.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2019 jako tisk 603/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 939/19, PID ALBSBGKD74NR.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Bc. František Elfmark, DiS a navrhl Petiční výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1572).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 603/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 603/3, který byl rozeslán 6. 5. 2021 v 12:38.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 603/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 366, usnesení č. 1693).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 119, dokument 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 13. 7. 2021 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 119/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 119/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 297/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4217Helena Válková16441-24883.docx (30 KB) / PDF (305 KB, 11 stran) 22. 1. 2020 v 08:44:45
8096František Elfmark20320-30860.docx (7 KB) / PDF (283 KB, 2 strany) 13. 4. 2021 v 12:28:56


Deskriptory EUROVOCu: lékařský posudek, odškodnění, sterilizace

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)