Sněmovní tisk 636
Rozpočet SFDI na rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 11. 2019 jako tisk 636/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 891/19, PID KORNBFAFX2FR.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 636/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 334, usnesení č. 846).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, návrh rozpočtu, rozpočet, střednědobá prognóza, způsob financováníISP (příhlásit)