Sněmovní tisk 647
Dotační programy zemědělství pro rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2020 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 11. 2019 jako tisk 647/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 953/19, PID ALBSBGLE7SWC.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 28. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 335, usnesení č. 847).Deskriptory EUROVOCu: dotace na hektar, pěstování ovoce, podpora sektorové ekonomiky, podpora zemědělství, včelařství, závlahové zemědělstvíISP (příhlásit)